องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box สำนักปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์