messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box สำนักปลัด
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ระดับต้น
นางสาวเบญจรัตน์ พรมยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยรัตน์ สัตยวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ธรรมดูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกิ่งดาว อ่อนจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพัฒนา วิชัยยา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นางสาวณัฐฐานิตา สิริธัญโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเสมียน สุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายอัครภณ นันทะเสน
พนักงานขับรถยนต์
นายเกษตร วงศ์ดี
พนักงานขับรถยนต์