องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ด่านชุมชน)
รายละเอียด : วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 (มาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) กิจกรรมตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้ง ป้องปราม ตักเตือน และสกัดกั้นบุคคลหรือกลุุ่มบุคคล ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ บูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิก อปพร. ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด่านชุมชน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2