messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder รายงานการประชุมสภา
find_in_page รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์ งดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ส. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
find_in_page รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3