องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นางนงนุช กุศล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ