messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box กองช่าง
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น
นายดามพ์ ดีอุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธีรพงศ์ ปางแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา