องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box สมาชิกสภา
นายโสภณ ปันทะนะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายสนิท ปันใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
นายทะนงศักดิ์ พลอยเขียว
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายบุญมี จินะชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางวริษา หลวงฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายธีรพงศ์ ยะคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6