องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
insert_drive_file มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราช พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบลนาปัง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด อบต.นาปัง ประจำปีงบประมาร 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1