องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 64-มีนาคม 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน -กันยายน 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 63-มีนาคม 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการแก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน มีนาคม-กันยายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1