องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านหัวนา (ซ่อมแซมระบบท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง สถานีสูบน้ำบ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถเลขทะเบียน 80-4219 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถมินิบัส หมายเลขทะเบียน 41-3933 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบแอร์ เปลี่ยนระบบน้ำมันเครื่องยนต์และอะไรที่ชำรุดของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บจ-4487 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุเพื่อใช้ฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก เดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน 1กข242 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมที่ทำการ อบต.นาปัง (เทลานและมุงหลังคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อใช้เป็นห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ อะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถกู้ชีพกู้ภัย เลขทะเบียน กฉ-9208 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำหรับบรรจุขยะอันตรายของตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสภาพผิวถนนลูกรังและกำแพงกันดินทลายถนนเลียบคลองร้องอี่ไอ่ บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูสายนาใหม่ บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการย้ายทางเดินน้ำลำเหมืองบ้านโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมระบบแอร์ ระบบเบรคและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถยนต์ เลขทะเบียน บธ-1349 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถมินิบัส เลขทะเบียน 41-3933 กทม ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครบริบาล อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (มาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บจ-๔๔๘๗ น่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบเพลาปั้มน้ำ เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดและติดตั้งไฟแสงสว่างของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บจ-๔๔๘๗ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อผ้าม่านตาไก่ กันแสง 85% จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า เลขทะเบียน 80-4219 น่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควันภัยแล้ง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครบริบาล อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
1 - 50 (ทั้งหมด 188 รายการ) 1 2 3 4